บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด
   9/108 หมู่ 3 ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230 โทร 0-2542-4227 
ราคาสายโทรศัพท์ ยี่ห้อ PHELPS DODGE มาตรฐาน ISO9001 & ISO14001
บริการจัดส่งทั่วไทย โทร 0-1345-1929 แฟกซ์ 0-2542-4104    
สายโทรศัพท์ ภายใน Station-Wire ( TIEV )
จำนวนคู่สาย จำนวนเมตร  0.5 - 24 AWG / ราคา 0.65 -22 AWG / ราคา    

JPEG

2 C 100 410 550    
3 C 100 530 760    
4 C 100 650 935    
5 C 100 770 1120    
6 C 100 890 1,400    
JPEG
เคเบิล สายโทรศัพท์ภายใน ( TPEV )   สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ    
จำนวนคู่สาย จำนวนเมตร  0.5 - 24 AWG / ราคา 0.65 -22 AWG / ราคา    
4 1 21 29    
5 1 24 33    
6 1 29 38    
8 1 36 51    
10 1 41 59    
15 1 59 89    
16 1 65 65    
20 1 75 111    
25 1 89 135    
30 1 115 165    
40 1 150 220    
50 1 175 265    
100 1 330 510    
200 1 635 985    
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสพานในตัว ( FIG-8 ) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ    
จำนวนคู่สาย จำนวนเมตร  0.5 - 24 FA / ราคา 0.65 -22 FA / ราคา    
6 1 115 130    
10 1 135 159    
15 1 155 192    
20 1 180 225    
25 1 197 254    
30 1 222 294    
50 1 305 421    
100 1 510 749    
150 1 476 1062    
200 1 959 1,419    
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสพาน ( AP ) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ    
จำนวนคู่สาย จำนวนเมตร  0.5 - 24 EA / ราคา 0.65 -22 EA / ราคา    
6 1 38 72    
10 1 49 98    
15 1 64 129    
20 1 75 156    
25 1 88 185    
30 1 159 219    
50 1 227 330    
100 1 426 638    
150 1 608 930    
200 1 809 1,211    
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสพาน ( AP ) สั่งตัดตามจำนวนที่ต้องการ    
จำนวนคู่สาย จำนวนเมตร   0.65 -22 EB / ราคา    
10 1   137    
15 1   180    
20 1   218    
25 1   255    
30 1   306    
50 1   462    
100 1   797    
200 1   1,513    
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร DROP WIRE 
จำนวนคู่สาย จำนวนเมตร 0.9 / ราคา      
1 200 2,540      
     
บริการจัดส่งทั่วไทยค่าขนส่งฟรี     
Tel: 0-2542-4227 , Hot-line : 0-1345-1929 , Fax: 0-2542-4104