KX-TEB308BX,KX-TES824BX,KX-TEM824BX
Click Download Software KX-TEB308BX-KX-TEM824BX-KX-TES824BX 
รับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศ โทร 08-1345-1929 / info@pabx.co.th
Catalog-Presentation คู่มือการติดตั้ง / Installation Manual คู่มือการใช้งาน / User Manual
Catalog,PABX,Panasonic KX-TEB308BX KX-TES824BX KX-TEM824BX PC.Programming.PC.Programming,KX-TEB308BX KX-TES824BX KX-TEM824BX......Keytelephone Programming.Keytelephone Programming Catalog,PABX,Panasonic KX-TEB308BX KX-TES824BX KX-TEM824BX
ใบเสนอราคา 3/8 ใบเสนอราคา 3/16 ใบเสนอราคา 5/16 ใบเสนอราคา 6/16 ใบเสนอราคา 6/24 ใบเสนอราคา 8/24
            
KX-TES824BX KX-TES824BX KX-TES824BX KX-TES824BX KX-TES824BX KX-TES824BX

รีวิวตู้สาขาโทรศัพท์ KX-TES824BX


Setprogram Panasonic KX-TES824BX
Promotion Panasonic KX-TES824BX
สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม โทร 0-2542-4227, 081-345-1929
ลำดับ รายละเอียดสินค้า (Product Descriptions) จำนวน ราคาขาย ราคาขายส่ง
Package 1 Panasonic KX-TES824BX ขนาด 3 สายนอก 8 สายภายใน (ขยายได้ 8/24) 1   Call
  Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1 Free Free
  Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 Free Free
  (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 7 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง ) 7 (*Free) (*Free)
Package 2
Panasonic KX-TES824BX ขนาด 3 สายนอก 16 สายภายใน (ขยายได้ 8/24) 1   Call
   Panasonic KX-TE82474X การ์ดขยายสายในแบบ SLT. 8 สาย  1 Include Include
   Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1 Free Free
   Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 Free Free
  (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง) 8 (*Free) (*Free)
 Package 3
Panasonic KX-TES824BX ขนาด 5 สายนอก 16 สายภายใน (ขยายได้ 8/24)  1    Call
   Panasonic KX-TE82480X การ์ดขยาย 2 สายนอก 8 สายในแบบ SLT. 1 Include Include
  Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1 Free Free
  Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 Free Free
  (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง) 8 (*Free) (*Free)
Package 4 Panasonic KX-TES824BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายภายใน (ขยายได้ 8/24)  1    Call
   Panasonic KX-TE82483X การ์ด 3 สายนอก 8 สายใน Hybrid  1 Include Include
   Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1 Free Free
   Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 Free Free
   (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง) 8 (*Free) (*Free)
 Package 5
Panasonic KX-TES824BX ขนาด 6 สายนอก 24 สายภายใน (ขยายได้ 8/24)  1   Call
   Panasonic KX-TE82483X การ์ด 3 สายนอก 8 สายใน Hybrid  1 Include Include
   Panasonic KX-TE82474X การ์ดขยายสายในแบบ SLT. 8 สาย  1 Include Include
   Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator)  1 Free Free
   Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 Free Free
   (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง) 8 (*Free) (*Free)
Package 6 Panasonic KX-TES824BX ขนาด 8 สายนอก 24 สายภายใน (เต็มระบบ 8/24)  1   Call
   Panasonic KX-TE82483X การ์ด 3 สายนอก 8 สายใน Hybrid  1 Include Include
   Panasonic KX-TE82480X การ์ดขยาย 2 สายนอก 8 สายในแบบ SLT 1 Include Include
   Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator) 1 Free Free
   Panasonic KX-T7703 โทรศัพท์สายเดียว Caller ID. 5 Free Free
   (หรือ Panasonic KX-TS500MX จำนวน 8 เครื่องให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง ) 8 (*Free) (*Free)
ลำดับ  Option Panasonic KX-TES824BX , KX-TEM824BX , KX-TEB308BX
จำนวน  ราคาขายทั่วไป  ราคาขายส่ง
1  Panasonic KX-T7765X ชุดกริ่งประตู  1 1,820  
2  Panasonic KX-TE82460X 2-Port Doorphone Card ใช้งานได้สูงสุด 2 ประตู 1 3,125  
3  Panasonic KX-TE82461X 4-Port Doorphone Card ใช้งานได้สูงสุด 4 ประตู  1 4,880  
4  Panasonic KX-TE82474X การ์ดขยายสายในแบบ SLT. 8 สาย 1 5,500  
5  Panasonic KX-TE82480X การ์ดขยาย 2 สายนอก 8 สายในแบบ SLT.  1 6,500  
6  Panasonic KX-TE82483X การ์ด 3สายนอก 8 สายใน Hybrid  1 7,500  
7  Panasonic KX-TE82491X การ์ดตอบรับโอนสายอัตโนมัติ ( DISA ) 1 Ch. 1 3,500  
8  Panasonic KX-TE82492X การ์ดฝากข้อความ 1 12,000  
9  Panasonic KX-TE82494 การ์ดโชว์เบอร์ Caller ID.(3 เลขหมาย/การ์ด)  1 6,250  
10  Panasonic KX-A227 สายเชื่อมแบต ตู้TEB/TES/TEM  1 1,380  
11  Battery 12 V. 7.2 Ah , 2 Unit  2 3,000  
 12  Panasonic KX-T7730X 12 ปุ่มสายนอก โทรศัพท์คีย์ (Set Program+Operator)  1 2,750  
รายการส่งเสริมการขายนี้มีเฉพาะบริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด เท่านั้น  ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ (*Free สินค้าที่แถมให้เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หมดเขต 30 ธันวาคม 2561

ราคาโทรศัพท์มีสาย พานาโซนิค (SI.ขอราคาพิเศษ โทร 0-2542-4227,081-345-1929)
ขายส่งขอราคาได้

สินค้าขายดี-ราคาขายส่ง-ขายพร้อมติดตั้งทั่วไทย
KX-TEM824BX
KX-TDA100DBX
KX-TDA600BX
NEC SL1000
KX-TEB308BX KX-TEM824BX KX-TDA100DBP KX-TDA600BX NEC SL1000