ค้นหา:  
loading
เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน
Panasonic PBX
Telephone System Price Lits Pansonic
NEC PABX
Phonik PABX
Uniden
ECS.Phonik Fire Alarm
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการขอราคาหรืองานบริการในเวลาอันควร หรือพนักงานพูดจาไม่สุภาพกรุณาแจ้ง Tel: 080-999-1013 / E-mail: info@pabx.co.th
AR-721

 
คีย์การ์ด
 
 ราคาขายส่ง-ราคาขายพร้อมติดตั้ง-รับติดตทั่วประเทศ-ประเทศเพื่อนบ้าน
ยี่ห้อสินค้า ::
Soyal
รุ่นสินค้า ::
 
AR-721
ลักษณะสินค้า ::
 
เครื่องอ่านบัตร
รับประกัน ::
 
1 ปี
ราคาปกติ ::
 
Call
หมายเหตุ ::
 

ขายส่ง/ขายพร้อมติดตั้ง

ราคาพิเศษ สำหรับผู้รับเหมา Special Price for Contractor / Project / System Installation / Volume
Social Share:

 

Catalog AR-721
คู่มือการใช้งาน และ คู่มือการติดตั้ง

 วิธีใช้เครื่องอ่านบัตร Soyal AR 721


การเพิ่ม Card แบบ ทีละหนึ่งใบ (ติดตั้งเครื่องใหม่)

1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม
2. กด  19*00001*00001#
(00001 ชุดแรก หมายถึง ลำดับที่ของใช้ 00001 ชุดหลัง หมายถึง จำนวนบัตร แนะนำให้ใช้ 00001 คือเพิ่มทีละใบ)

(****ทุกครั้งที่เพิ่มบัตร ควรจดลำดับที่ คู่กับ Number ของบัตร จำเป็นต้องใช้ลำดับที่ในการแก้ไขข้อมูล) 

3. นำบัตรทาบให้เครื่องอ่าน 
4. กด *# เพื่อออกจากโหมดโปรแกรม

สำหรับเครื่องที่เคยมีบัตรใช้งานอยู่แล้ว

ตัวอย่าง ต้องการเพิ่มบัตร 1 ใบ โดยที่เคยมีบัตรใช้งานอยู่แล้ว 150 ใบ
1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม
2. กด 19*00151*00001#
3. นำบัตรใบใหม่ ทาบให้เครื่องอ่าน
4. กด *# เพื่อออกจากโหมดโปรแกรม
บัตรใบใหม่จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตำแหน่ง 151 ของหน่วยความจำ

การเพิ่ม Card แบบ ที่ละหลายๆ ใบ (ติดตั้งเครื่องครั้งแรก)

1.  กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม
2.  กด  19*00001*00100# (สมมุติ ต้องการเพิ่ม 100 ใบ ต้องกด 00100)
(****ทุกครั้งที่เพิ่มบัตร ควรจดลำดับที่ คู่กับ Number ของบัตร จำเป็นต้องใช้ลำดับที่ในการแก้ไขข้อมูล)
(ควรเรียงบัตรก่อน โดยลำดับที่ 00001 คู่กับ Number บัตรใบแรกสุด , ลำดับที่ 00002 คู่กับ Number บัตรใบทีสอง)
3. นำบัตรทาบให้เครื่องอ่าน (ใช้บัตรใบที่มี Number บัตรต่ำสุด ของชุด 100 ใบ)
4. กด *# เพื่อออกจากโหมดโปรแกรม

สำหรับเครื่องที่เคยมีบัตรใช้งานอยู่แล้ว
 


ตัวอย่าง ต้องการเพิ่มบัตร 50 ใบ โดยที่เคยมีบัตรใช้งานอยู่แล้ว 200 ใบ (บัตรต้องมีหมายเลขเรียงกันเท่านั้น)
1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม
2. กด 19*00201*00050#
3. นำบัตรใหม่ ทาบในเครื่องอ่าน (บัตรใบแรกของบัตรชุด 50 ใบ)
4. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม
บัตรใบใหม่จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตำแหน่ง 201 จนถึง 250 ของหน่วยความจำ

การเพิ่ม User Code (การกดรหัสเพื่อเปิดประตู)


1.  กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม
2.  แบบที่ 1  กรณีใช้บัตร หรือ รหัส อย่างใดอย่างหนึ่ง กด 12*00001*2081# สมมุติรหัสคือ 2081)
การใช้งาน กดลำดับที่ผู้ใช้ 5 หลัก เช่นกด 00001 แล้วกด 2081# หรือ นำบัตรทาบ ประดูจึงจะเปิด   
แบบที่ 2  กรณีใช้ทั้งบัตร และ รหัส กด 13*00001*2081# (สมมุติรหัสคือ 2081)
การใช้งาน  นำบัตรทาบกับเครื่อง แล้วกด 2081# ประตูจึงจะเปิด
3. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม

การระงับใช้บัตรแบบทีละใบ


1. กด * กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม
2.  กด 10 * ลำดับที่เริ่มต้น 5 หลัก *ลำดับที่สุดท้าย 5 หลัก #
ตัวอย่าง ต้องการระงับบัตรใบที่ 25 ต้องกด 10*00025*00025# เครื่องจะระงับบัตรใบที่ 25 ไม่ให้สามารถเปิด ประตูได้
3.  กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม

การกู้บัตรแบบทีละใบ


1.  กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม
2. กด 11 * ลำดับที่เริ่มต้น 5 หลัก * ลำดับที่สุดท้าย 5 หลัก #
ต้องการกู้บัตรใบที่ 25 ต้องกด 11*00025*00025# เครื่องจะกู้บัตรใบที่ 25 กลับมา ให้สามารถเปิดประตูได้
3. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม

การล้างบัตรทั้งหมด 

1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม 
2. กด 29*29*#
3. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม

การเปลี่ยน Master Code (รหัสสำหรับเข้าโหมดโปรแกรม)

1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม (Master Code จากโรงงานคือ 123456) 
2. กด 09*654321# (สมมุติ ต้องการเปลี่ยน Master Code ใหม่ เป็น 654321) 
3. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม)

วิธีใช้สำหรับช่างติดตั้ง

การตั้งค่า ประตูเปิดนานแค่ไหน

1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม (Master Code จากโรงงานคือ 123456)
2. กด 02*003# (003 คือ  3 วินาที) Door Rely)
3. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม) การตั้งค่าAlarm ร้องนานแค่ไหน

การตั้งค่า Alarm  ร้องนานแค่ไหน 

1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม (Master Code จากโรงงานคือ 123456) 
2. กด 03*007# (007 คือ 7 วินาที) Alarm Relay 
3. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม

การตั้งค่า Alarm เริ่มร้องเมื่อไหร่ 

1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม (Master Code จากโรงงานคือ 123456) 
2. กด 06*003# (003 คือ 3 วินาที) Alarm Delay 
3. กด 18*015# (015 คือ 15 วินาที) Aming ldle Time)

*** หมายเหตุ  ) Alarm เริ่มร้องนับจากเวลารวมของ Door Relay , Alram Delay ,  Aming ldle Time
  

4. กด *# เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม

*** หมายเหตุ  Alarm จะเริ่มร้องเมื่อเปิดระบบ Alarm แล้วเท่านั้น การเปิดระบบ Alarm และปิดระบบ Alarm 

1. ปิดระตูให้สนิทก่อน  
2. นำบัตรที่ Add แล้ว นำมาทาบที่เครื่อง  
3. เมื่อมีไปเขียวโชว์ให้กด 1234  
4. จากนั้นกดปุ่ม #  เพื่อยืนยัน

*** หมายเหตุ  ทุกครั้งที่กดรหัส Master Code เพื่อแก้ไขข้อมูล จะต้องทำการเปิดระบบ Alarm
ใหม่เสมอ การเปลี่ยนโหมดเพื่อใช้รหัสเปิดประตูแบบ  4 หลัก (MODE 8 )


1. กด *123456# เพื่อเข้าโหมดโปรแกรม ( Master Code จากโรงงาน คือ 123456) 
2. กด 04*8# (เสียงปิ๊บดัง 8 ครั้ง) 
3. กด *#  เพื่ออกจากโหมดโปรแกรม

 

หลังจากได้รับรายละเอียด ทางเราจะดำเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความชำนาญเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ทันที (ในเวลาทำการ 8.00-17.00 จันทร์-เสาร์)-นอกเวลาทำการโทร 081-345-1929

Panasonic PBX
Telephone System Price Lits Panasonic
NEC SL2100
Phonik PABX
Uniden Fire Alarm
ECS. Phonik
ราคาขายส่ง
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร 02-542-4227 , 081-345-1929 , info@pabx.co.th ID:Line @pabx
สินค้าขายดี
           
KX-TES824BX  KX-TDA100D  KX-TDA600BX KX-NS300BX NEC SL2100
 Phonik Pabx  Fire Alarm @pabx
ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ , รับซ่อมตู้สาขา , รับย้ายตู้สาขา ,  รับอัพเกรดตู้สาขา ,รับเดินสายโทรศัพท์ , รับเดินสายแลน ให้เช่าตู้สาขา
รับทำสัญญาให้บริการรายปี MA,PM ตู้สาขา,รับเทิร์นตู้สาขา ,ทางเรามีตู้สาขา-การ์ด-Power,CPU.ให้สำรองระหว่างซ่อม (Panasonic ทุกรุ่น)
ip pbx yeastar PABX Panasonic NEC Phonik Installation On Site Renovation Forth Siemens PBX IP Cable wiring indor - outdor
รับติดตั้ง-รับซ่อมทั่วประเทศ-ประเทศลาว ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องตู้สาขาโทรศัพท์ SI.เทรนการขาย,การโปรแกรมฟรี,มีบริการหลังการขาย
บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 33 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel:02-542-4227 , Fax: 02-045-8239 , Mobile:08-1345-1929 , email: info@pabx.co.th ,LineID.: @pabx
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ หรือพนักงานพูดจาไม่สุภาพ กรุณาแจ้ง โทร 081-345-1929 , thongmai@pabx.co.th
เว็บไซต์ในเครือ  pabxthai.com  pabxthai.co.th pabx.in.th  pabxthailand.com Panasonic.in.th Tel.in.th TM.Telephone.com cctvpabx.in.th pabxlao.com

 

Copyright ©2004 PABX Thai Co., Ltd. Allrights Reserved